• flairz

  Santa Ana Unified School District

  Ghi danh hàng ngày / Tự chứng nhận 

  Bắt đầu ngày 4 Tháng 10 năm 2021, SAUSD sẽ chuyển quy trình Chứng nhận Bản thân Hàng ngày từ Ambit / Insite / Maxxess sang Flairz Wellness. Tất cả các nhân viên phải hoàn thành KIỂM TRA HÀNG NGÀY / Tự chứng nhận trên ứng dụng FLAIRZ MyWellness Plus trước khi vào các trường của SAUSD. Trên FLAIRZ, các nhân viên sẽ trả lời các câu hỏi sàng lọc Covid hàng ngày (hiện được xử dụng qua phương pháp  Ambit / Insite) để cho phép ứng dụng quyết định xem nhân viên có thể đi làm an toàn hay không. Các câu hỏi phù hợp với hướng dẫn hiện hành của CDC, Tiểu bang và / hoặc Cơ quan chăm sóc sức khỏe địa phương. FLAIRZ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các nhân viên và Lực lượng Đặc nhiệm COVID. Hướng dẫn cách truy cập ứng dụng được bên dưới trang này. Xin lưu ý rằng TRƯỚC TIÊN quý vị phải tạo một tài khoản để truy cập FLAIRZ, nếu quý vị chưa làm như vậy. Sau khi có tài khoản của mình, quý vị có thể tải xuống ứng dụng FLAIRZ và đăng nhập. 

  insiteMặc dù AMBIT-InSite sẽ không còn được sử dụng để ghi danh hàng ngày, chúng tôi yêu cầu quý vị vẫn giữ ứng dụng này vì nó sẽ được sử dụng trong tương lai khi có các cảnh báo khẩn cấp.

  Nhân viên không thể hoàn thành ghi danh hàng ngày trong tuần từ 4/10/21 đến 31/10/21 phải tiếp tục hoàn thành chứng Ghi danh hàng ngày / Tự chứng nhận trên FLAIRZ. Nhân viên nào mà gặp những vấn đề khó khăn này cần gửi email cho Lực lượng Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro - COVID theo địa chỉ CovidTaskForce@sausd.us  hoặc qua điện thoại 714-480-5282 để cho biết về vấn đề này và để sửa chữa cho đúng.

  Xác Minh Tiêm Chủng Covid

  Nếu quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ COVID-19, vui lòng tải lên bằng chứng về việc tiêm chủng của quý vị trên ứng dụng Flairz trong phần “Tải lên Hồ sơ Tiêm chủng”, nếu quý vị chưa hoàn tất quy trình này. Quý vị cũng có thể  cung cấp bản sao tiêm chủng COVID-19 của quý vị cho Lực lượng Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro - COVID  họ sẽ có thể xác định và cung cấp các hướng dẫn cách ly nhanh hơn cho các nhân viên mà không bị chậm trễ khi chờ đợi các tài liệu này. 

  Bấm vào đây: Hướng dẫn về ứng dụng FLAIRZ MyWellness