• Logo

  Giao Thức COVID-19 của nhân viên SAUSD

  Tất Cả Nhân Viên xin lưu ý, Các giao thức COVID của Nhân viên SAUSD sau đây đã được cập nhật phù hợp với các hướng dẫn mới nhất từ CDC, CDPH và OCDPH vì sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của quý vị.

  • flairz SAUSD cũng đang sử dụng Trang web / Ứng dụng Di động FLAIRZ MyWellness Plus để nhân viên báo cáo các triệu chứng, khả năng tiếp xúc với COVID / tiếp xúc gần, các xét nghiệm dương tính với COVID-19 và / hoặc các chuyến đi ra nước ngoài hoặc ngoài tiểu Bang California cho Lực Lượng Đặc Nhiệm Covid . FLAIRZ sẽ xác định xem liệu quý vị có thể đi làm lại được hay không hoặc trường hợp của quý vị cần được Nhóm Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro-COVID khảo nghiệm thêm hay không. Vui lòng xem lại đính kèm dưới đây để biết thêm chi tiết về thời điểm sử dụng FLAIRZ MyWellness Plus và cách truy cập ứng dụng / trang mạng FLAIRZ.

   àTiếp tục sử dụng để báo cáo trường hợp COVID.

  Bấm vào đây: Hướng dẫn về ứng dụng FLAIRZ MyWellness

  • Tự Chứng Nhận Hàng Ngày - Bắt đầu từ 14/3/22, SAUSD sẽ KHÔNG còn yêu cầu Ghi Danh Hàng ngày / Tự Chứng Nhận. SAUSD sẽ loại bỏ quy trình này trong Chương Trình Ứng dụng Sức khỏe Flairz. Nhân viên sẽ KHÔNG còn phải hoàn thành KIỂM TRA HÀNG NGÀY / Tự xác nhận trên ứng dụng FLAIRZ MyWellness Plus trước khi truy cập vào bất kỳ trang Mạng SAUSD nào.

    

   Xin lưu ý: Nhân viên sẽ tiếp tục cung cấp thông báo về các trường hợp Triệu chứng, Phơi nhiễm hoặc Dương tính trên Ứng dụng thông tin của FLAIRZ khi có thể. Điều này sẽ yêu cầu các nhân viên trả lời các câu hỏi liên quan về COVID sẽ cho phép ứng dụng thông tin này xác định xem liệu nhân viên có đủ thể chất để làm việc an toàn hay không.  Các câu hỏi phù hợp với hướng dẫn hiện tại của CDC, Tiểu bang và / hoặc Cơ quan chăm sóc sức khỏe địa phương.   FLAIRZ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các nhân viên và Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID.    Hướng dẫn cách truy cập ứng dụng được đính kèm. Xin lưu ý rằng TRƯỚC TIÊN quý vị phải tạo một tài khoản để truy cập FLAIRZ, nếu quý vị chưa làm như vậy.  KHÔNG có mã mời gồm 4 chữ số. Chi tiết vui lòng xem hướng dẫn đính kèm.  Sau khi có tài khoản, quý vị có thể tải xuống ứng dụng FLAIRZ và ghi danh.   Một phiên bản trang mạng của ứng dụng có sẵn, có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào https://ixhcweb.flairzhealth.com/.  Vui lòng đọc hướng dẫn đính kèm để biết chi tiết về cách tạo tài khoản cho Ứng dụng FLAIRZ và cách truy cập ứng dụng. Flairz sẽ chỉ được sử dụng để báo cáo TRIỆU CHỨNG, TIẾP XÚC và CÁC TRƯỜNG HỢP TÍCH CỰC trong tương lai.

    

   

  • mask Khẩu Trang: không bắt buộc nhưng RẤT LÀ KHUYẾN KHÍCH ĐEO.  

   

  • penXin lưu ý nhân viên BẮT BUỘC GHI DANH tại văn phòng phía trước của bất kỳ trường nào, ngoài địa điểm làm việc thông thường của quý vị, khi quý vị đến thăm. Điều này sẽ hỗ trợ nhóm Covid Task Force truy tìm liên hệ và thông báo cho nhân viên trong trường hợp có trường hợp dương tính với COVID tại các trường.

   SAUSD - COVID Task Force

   (Phone) 714-480-5282                (Email) CovidTaskForce@sausd.us