• Mẫu giáo Dự Bị là gì?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Lớp Dự Bị vào Mẫu Giáo  (TK) đóng vai trò là cầu nối giữa mầm non và mẫu giáo và là năm đầu tiên của chương trình hai năm giới thiệu chương trình giảng dạy mẫu giáo được sửa đổi phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển. TK ưu tiên các kỹ năng về ngôn ngữ, đọc viết và tiền học toán của trẻ em với nhấn mạnh vào sự phát triển xã hội và cảm xúc bằng cách sử dụng Nền Tảng Học Tập Mầm Non.

  Comments (-1)
 • Ai có thể học lớp Mẫu Giáo Dự Bị?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Với việc triển khai Phổ Quát TK của California, trẻ em tròn 5 tuổi sinh ngày 2 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 đủ điều kiện ghi danh TK cho năm học 2023-24.

  Comments (-1)
 • Tôi có thể chọn cho con mình học tại Trường Mầm Non ECE thay vì Trường Mẫu Giáo Dự Bị không?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Con của quý vị có thể đi học Mẫu giáo hoặc Mẫu giáo Dự Bị nếu ngày sinh của các em nằm trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 năm 2018 đến ngày 2 tháng 4 năm 2019. Phụ huynh có quyền lựa chọn phương án phù hợp nhất với gia đình mình.

  Comments (-1)
 • Con tôi tròn 5 tuổi vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Con tôi có thể được miễn trừ ghi danh TK không?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Không. Trẻ em vừa tròn 5 tuổi vào hoặc trước ngày 2 tháng 4 năm 2024 để tham gia TK.

  Con của quý vị có thể hội đủ điều kiện cho một chương trình Mầm Non. Vui lòng truy cập trang mạng của Chương trình Giáo Dục Mầm Non SAUSD tại https://www.sausd.us/ece 

  Khảo Sát không được áp dụng để xác định điều kiện ghi danh TK.

  Comments (-1)
 • Con tôi có ngày sinh nằm trong khoảng thời gian đủ điều kiện về độ tuổi TK. Con tôi có thể bỏ qua TK và ghi danh trực tiếp vào Mẫu Giáo không?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Không. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về độ tuổi đủ điều kiện để trẻ em ghi danh vào lớp mẫu giáo. Trẻ em phải đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2023 để ghi danh vào lớp mẫu giáo cho năm học 2023-24.

  Comments (-1)
 • Chương trình Mẫu Giáo Dự Bị sẽ như thế nào đối với con tôi? Chương trình TK được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng chỉ và kéo dài 5 ngày một tuần với thời lượng khoảng 200 phút mỗi ngày, bằng số phút như một ngày học mẫu giáo thông thường. TK cung cấp

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Chương trình TK được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng chỉ và kéo dài 5 ngày một tuần với thời lượng khoảng 200 phút mỗi ngày, bằng số phút như một ngày học mẫu giáo thông thường. TK cung cấp một chương trình giảng dạy phù hợp với sự phát triển cho phép học sinh khám phá, sáng tạo và học hỏi thông qua các sinh hoạt vui chơi có mục đích. Tất cả các kỹ năng cảm xúc xã hội, vận động tỉ mỉ và học tập đều được tích hợp trong chương trình thực hành này để xây dựng nền tảng vững chắc đáp ứng yêu cầu khắt khe của lớp mẫu giáo vào năm sau.

  Comments (-1)
 • TK khác với Mẫu giáo như thế nào?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  TK là cầu nối từ Mầm Non đến Mẫu Giáo. Nó không thay thế cho lớp mẫu giáo. Chương trình sử dụng Nền Tảng Học Tập Mầm Non của California để đặt nền tảng giáo dục vững chắc và chuẩn bị cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta đạt được thành công  học tập trong tương lai.

  Comments (-1)
 • hi nào tôi có thể ghi danh cho con tôi vào Mẫu giáo Dự Bị?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Thời gian ghi danh làm tròn TK và Mẫu giáo 2023-24 kéo dài từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2; các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh trong suốt cả năm. Hồ sơ ghi danh có sẵn tại trang mạng của trường.

  Comments (-1)
 • Tôi ghi danh ở đâu?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Liên hệ với trường trong khu vực lân cận của quý vị để hoàn tất quá trình ghi danh. Nếu quý vị không biết tên của trường, chỉ cần bấm vào liên kết này và nhập địa chỉ của quý vị, điều này sẽ giúp quý vị xác định trường. Nếu quý vị thích một trường không phải là trường lân cận, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Hỗ trợ - Trung tâm Ghi danh theo số (714) 433-3481 để gửi yêu cầu chuyển trường của quý vị.

  Comments (-1)
 • Liệu  có chỗ cho tất cả các học sinh muốn học Mẫu Giáo Dự Bị không?

  Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

  Tất cả học sinh tròn 5 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 đều được đảm bảo ctrong Có chỗ trong chương trình Mẫu Giáo Dự Bị cho năm học 2023-24. Nếu trường lân cận đã hết chỗ, văn phòng Trung tâm Ghi danh sẽ cung cấp cho quý vị (các) lựa chọn (các) trường khác.

  Comments (-1)

Recent