Tôi ghi danh ở đâu?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Liên hệ với trường trong khu vực lân cận của quý vị để hoàn tất quá trình ghi danh. Nếu quý vị không biết tên của trường, chỉ cần bấm vào liên kết này và nhập địa chỉ của quý vị, điều này sẽ giúp quý vị xác định trường. Nếu quý vị thích một trường không phải là trường lân cận, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Hỗ trợ - Trung tâm Ghi danh theo số (714) 433-3481 để gửi yêu cầu chuyển trường của quý vị.

Recent