Chương trình Mẫu Giáo Dự Bị sẽ như thế nào đối với con tôi? Chương trình TK được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng chỉ và kéo dài 5 ngày một tuần với thời lượng khoảng 200 phút mỗi ngày, bằng số phút như một ngày học mẫu giáo thông thường. TK cung cấp

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Chương trình TK được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng chỉ và kéo dài 5 ngày một tuần với thời lượng khoảng 200 phút mỗi ngày, bằng số phút như một ngày học mẫu giáo thông thường. TK cung cấp một chương trình giảng dạy phù hợp với sự phát triển cho phép học sinh khám phá, sáng tạo và học hỏi thông qua các sinh hoạt vui chơi có mục đích. Tất cả các kỹ năng cảm xúc xã hội, vận động tỉ mỉ và học tập đều được tích hợp trong chương trình thực hành này để xây dựng nền tảng vững chắc đáp ứng yêu cầu khắt khe của lớp mẫu giáo vào năm sau.

Recent