Tôi có thể chọn cho con mình học tại Trường Mầm Non ECE thay vì Trường Mẫu Giáo Dự Bị không?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Con của quý vị có thể đi học Mẫu giáo hoặc Mẫu giáo Dự Bị nếu ngày sinh của các em nằm trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 năm 2018 đến ngày 2 tháng 4 năm 2019. Phụ huynh có quyền lựa chọn phương án phù hợp nhất với gia đình mình.

Recent