Mẫu giáo Dự Bị là gì?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Lớp Dự Bị vào Mẫu Giáo  (TK) đóng vai trò là cầu nối giữa mầm non và mẫu giáo và là năm đầu tiên của chương trình hai năm giới thiệu chương trình giảng dạy mẫu giáo được sửa đổi phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển. TK ưu tiên các kỹ năng về ngôn ngữ, đọc viết và tiền học toán của trẻ em với nhấn mạnh vào sự phát triển xã hội và cảm xúc bằng cách sử dụng Nền Tảng Học Tập Mầm Non.

Recent