TK khác với Mẫu giáo như thế nào?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

TK là cầu nối từ Mầm Non đến Mẫu Giáo. Nó không thay thế cho lớp mẫu giáo. Chương trình sử dụng Nền Tảng Học Tập Mầm Non của California để đặt nền tảng giáo dục vững chắc và chuẩn bị cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta đạt được thành công  học tập trong tương lai.

Recent